0

ROZSZERZONA GWARANCJA (na wózki i wybrane akcesoria)

UPPAbaby oferuje roczną ROZSZERZONĄ GWARANCJĘ, tak że łączny okres gwarancji wynosi trzy lata na wszystkie wózki i wybrane akcesoria (Bassinet, RumbleSeat, From Birth Kit i PiggyBack). Aby otrzymać dodatkową roczną gwarancję, klienci muszą zarejestrować swój produkt przez Internet na stronie uppababy.com w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu i dostarczyć ważny dowód zakupu od autoryzowanego sprzedawcy. Chcemy Ci w ten sposób podziękować!

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA (foteliki samochodowe) — program dotyczy fotelików samochodowych wyprodukowanych po 1 stycznia 2019 r

UPPAbaby oferuje ograniczoną dożywotnią gwarancję na wszystkie swoje foteliki samochodowe. Aby otrzymać ograniczoną dożywotnią gwarancję, należy zarejestrować produkt na stronie online w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu i dostarczyć ważny dowód zakupu od autoryzowanego sprzedawcy. Gwarancja obejmuje tylko pierwotnego właściciela. Ograniczona dożywotnia gwarancja stanowy wyrażenie nieustannego zaangażowania firmy UPPAbaby’s w zapewnianie bezpieczeństwa małym pasażerom.

Kliknij tutaj, aby zarejestrować wózek spacerowy lub wybrane akcesorium.

Kliknij tutaj, aby zarejestrować fotelik samochodowy.

OGRANICZONA GWARANCJA

Na zakupiony produkt UPPAbaby udzielana jest gwarancja braku wad fabrycznych na okres 2 lat od daty zakupu pod warunkiem normalnego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi.

Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu i obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę detalicznego i obowiązuje tylko wtedy, gdy zostanie dostarczona wraz z dowodem zakupu u autoryzowanego sprzedawcy. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu na potrzeby niniejszej gwarancji.

Gwarancja obowiązuje tylko w kraju, w którym dokonano zakupu. Niniejsza gwarancja podlega warunkom określonym przez kraj, w którym produkt został zakupiony. Warunki mogą się różnić. UPPAbaby nie wysyła części zamiennych ani naprawczych poza kraj, w którym dokonano zakupu.

UPPAbaby zapewnia części zamienne lub przeprowadza naprawy zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez firmę. UPPAbaby zastrzega sobie prawo do dokonania wymiany elementu na część zamienną. Niektóre części mogą być wymieniane na części do nowszych modeli, ponieważ produkt jest z czasem ulepszany.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 • Problemów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą pielęgnacją. (Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji produktu znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi).
 • Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem części i/lub akcesoriów UPPAbaby. (Wskazówki dotyczące montażu i użytkowania produktu znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi).
 • Uszkodzeń wywołanych korozją, pleśnią lub rdzą spowodowaną brakiem pielęgnacji, czynności serwisowych lub nieprawidłowym przechowywaniem.
 • Uszkodzeń wynikających z naturalnego zużywania się produktu w miarę eksploatacji.
 • Uszkodzeń lub wad powstałych w wyniku nasłonecznienia, działania potu lub detergentów, przechowywania w wilgotnym otoczeniu lub częstego prania.
 • Naprawy lub modyfikacje są wykonywane przez osoby trzecie.
 • Produkt zakupiono u nieautoryzowanego sprzedawcy detalicznego. (Zatwierdzone punkty sprzedaży detalicznej są wymienione na naszej stronie internetowej uppababy.com).
 • Drugi właściciel lub użytkownik inny niż osoba, która zarejestrowała produkt.
 • Uszkodzeń powstałych na skutek transportu lotniczego.
 • Produktów powypadkowych.
 • UPPAbaby zastrzega sobie prawo do określenia, czy warunki gwarancji zostały spełnione.

Aby skorzystać z praw przysługujących w ramach gwarancji: w Stanach Zjednoczonych* i Kanadzie należy skontaktować się z działem obsługi klienta UPPAbaby pod numerem (844) 823-3132 oraz przejść na stronę uppababy.com/contact w celu wysłania zgłoszenia w wiadomości e-mail.

*Na terenie Stanów Zjednoczonych warunki gwarancji mogą się różnić w zależności od stanu.

Klienci spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady proszeni są on skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem naszych produktów. Dane kontaktowe dystrybutorów znajdują się na stronie uppababy.com/global-distributors