0

UPPAbaby HomeUPPAbaby

MESA i-SIZE bas

för MESA i-SIZE

SMARTSecure System - installs in seconds

MESA i-SIZE-basen har en elektronisk indikatorpanel med både visuella signaler och ljudsignaler som bekräftar att MESA i-SIZE installerats korrekt – varje gång. SMARTSECURE™-systemet har en unik spännkraftsindikator som ser till att basen är rätt placerad i bilsätet, vilket avsevärt minskar risken för felaktig användning.