0

1. ACCEPTERING AV VILLKOR

Monahan Products, LLC d / b / a UPPAbaby («UPPAbaby») välkomnar dig till sin online-community. UPPAbaby tillhandahåller sin tjänst («Tjänsten») till dig («Du») via sin webbplats («Webbplatsen»), med förbehåll för följande användarvillkor («TOS»), som kan uppdateras av oss från tid till tid utan föregående meddelande. Du kan när som helst granska den senaste versionen av TOS på: www.UPPAbaby.com/terms. Dessutom ska du, när du använder särskilda UPPAbaby ägda eller opererade tjänster, omfattas av eventuella policyer, riktlinjer eller regler som gäller för sådana tjänster. Alla sådana policyer, riktlinjer och regler införlivas härmed genom hänvisning till TOS. Du är vidare överens om att, utom när det uttryckligen anges i detta TOS, finns ingen tredje part som är mottagare av detta avtal. Detta dokument är ett elektroniskt kontrakt som anger de juridiskt bindande termer som styr din användning av Tjänsten och Webbplatsen. Din användning av Tjänsten och Webbplatsen utgör acceptans av dessa villkor.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTER

Webbplatsen är en kommunikationsplattform avsedd att ansluta UPPAbaby med sina kunder och allmänheten.

3. TILLÄMPLIGHET OCH KOPPA

Våra tjänster är endast tillgängliga för personer som kan bilda juridiskt bindande kontrakt enligt gällande lag. Utan att begränsa ovanstående är våra tjänster inte tillgängliga för minderåriga under 18 års ålder (18) eller för alla som kanske inte lagligt arbetar inom USA: s jurisdiktion. Genom att begära att du använder, registrerar dig för att använda och / eller använder webbplatsen, garanterar du att du har rätt, auktoritet och kapacitet att ingå i detta avtal och du förbinder dig att följa alla villkoren i detta.

Tjänsten är avsedd för personer 18 år eller äldre. UPPAbaby samlar inte medvetet någon personligt identifierbar information från barn under 13 år. Du måste identifiera din ålder under registreringsprocessen. UPPAbaby tar barnens online integritetsskyddslagen från 1998 (COPPA) samt alla FTC-regler mycket allvarligt.

OMSÄTTNING AV UPPFÖRANDE UPPABaby DISKLARERAR INGEN ANSVAR FÖR EVENTUELLA MISSTATEMENTS OCH / ELLER UNDERSÖKNINGAR SOM GÖRAS AV ANVÄNDAR AV WEBBPLATSEN ELLER POSTERAD PÅ WEBBPLATSEN ELLER INKLUDERAS I EN PROFIL. ANVÄNDARE FÖRSVARAR, FÖRSTÄLLER OCH SAMARBETAR ATT HÅLLA UPPAbaby HARMLESS FÖR NÅGOT MISSTATEMENTS AND / OR MISREPRESENTATIONS MADE AV NÅGON ANVÄNDAR AV DENNA WEBBPLATS ELLER POSTERAD PÅ WEBBPLATSEN ELLER INKLUSIVE I EN PROFIL.

4. RELEASE

Genom att använda denna webbplats representerar och förstår du och uttrycker uttryckligen att UPPAbaby är ofarligt för alla anspråk eller kontroverser som kan uppstå på grund av eventuella tvister mellan dig och någon annan användare av webbplatsen. UPPAbaby kommer att använda sina rimliga ansträngningar för att övervaka användarprofiler, åtgärder, kommentarer och allmän användning av sajten och upphäva privilegier till någon part som inte följer webbplatsens policy. Du godkänner att vidta rimliga försiktighetsåtgärder i alla interaktioner med andra användare av webbplatsen. Genom att använda denna webbplats godkänner du härmed att anmäla eventuella påstådda oegentligheter hos användarna därmed till UPPAbaby omedelbart genom att meddela UPPAbaby av samma via elektronisk korrespondens.

5. UPPAbaby SEKRETESSPOLICY

Personlig och viss annan information om Du är föremål för vår integritetspolicy. Som ett villkor för att använda Tjänsten godkänner du villkoren i sekretesspolicyn, eftersom den kan ändras från tid till annan. Mer information finns i vår fullständiga sekretesspolicy på www.UPPAbaby.com/privacy.

6. INNEHÅLL

Du förstår att all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden och / eller annat material («Innehåll»), oavsett om de publiceras eller skickas via tjänsten, är ensam ansvariga person från vilket sådant innehåll har sitt ursprung. Det innebär att du, och inte UPPAbaby, är helt ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, postar, mailar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via tjänsten. UPPAbaby kontrollerar inte innehållet som är publicerat via tjänsten och garanterar därmed inte riktigheten, integriteten eller kvaliteten på sådant innehåll. Du förstår att genom att använda Tjänsten kan du bli utsatt för Innehåll som är stötande, oanständigt eller anstötligt. Under inga omständigheter är UPPAbaby på något sätt ansvarig för något innehåll, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller försummelser i något innehåll eller för förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av innehåll som publicerats , mailas, överförs eller på annat sätt görs tillgängliga via Tjänsten.

Du bekräftar att UPPAbaby kan eller kanske inte förhandsgranskar innehåll, men att UPPAbaby och dess designerade ska ha rätt (men inte skyldigheten) efter eget gottfinnande att förhandsgranska, vägra eller flytta innehåll som är tillgängligt via tjänsten . Utan att begränsa det ovanstående ska UPPAbaby och dess designerade ha rätt att ta bort något innehåll som bryter mot TOS eller annars är anstötligt. Du godkänner att du måste utvärdera och bära alla risker som är förknippade med användningen av innehåll, inklusive eventuella förluster på exakthet, fullständighet eller användbarhet av sådant innehåll.

Du godkänner, godkänner och godkänner att UPPAbaby får tillgång till, bevara och avslöja din kontoinformation och innehåll om det krävs enligt lag eller i god tro om att sådan tillgång, bevarande eller avslöjande är rimligt nödvändigt för att a) följa med juridisk process (b) tillämpa TOS; (c) svara på påståenden att något innehåll strider mot tredje parts rättigheter (d) svara på dina önskemål om kundupplevelse eller (e) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för UPPAbaby, dess användare och allmänheten.

Du beviljar tillstånd till UPPAbaby för att reproducera, visa, utföra, distribuera och på annat sätt använda ditt innehåll i samband med webbplatsen och för andra UPPAbaby marknadsföringsändamål inklusive men inte begränsat till online fotogallerier, sociala nätverkskonto, e-post och annan kund kommunikation och annan marknadsföring. UPPAbaby kan visa annonser i samband med ditt innehåll eller på sidor där du eller andra kan se ditt innehåll och vi kan använda ditt innehåll för att annonsera och marknadsföra UPPAbaby eller webbplatsen. Vår licens till ditt innehåll är icke-exklusiv, vilket innebär att du kan använda innehållet för dina egna ändamål eller låta andra använda ditt innehåll för deras ändamål. Vår licens till ditt innehåll är fullt betalt och royaltyfri, vilket betyder att vi inte är skyldiga dig något annat i samband med vår användning av ditt innehåll. Vi kan utöva våra rättigheter överallt i världen. Slutligen är vår licens evig, vilket betyder att vår licens varar i obestämd tid. Du godkänner att Du äger alla rättigheter till ditt innehåll eller alternativt att du har rätt att ge UPPAbaby de rättigheter som beskrivs ovan och ditt innehåll inte bryter mot immateriella rättigheter, sekretessrättigheter, publicitetsrättigheter eller andra lagliga rättigheter för någon tredje fest. UPPAbaby kan vägra att acceptera eller överföra innehåll av någon anledning, liksom ta bort innehåll från webbplatsen av någon anledning.

7. GODKÄNDA TILLÄMPNING

Du godkänner att du är ansvarig för ditt eget beteende och kommunikation när du använder Tjänsten och för eventuella konsekvenser av detta. Du godkänner att använda tjänsten endast för att skicka och ta emot meddelanden och material som är lagliga och korrekta. Som exempel, och inte som en begränsning, håller du med om att när du använder Tjänsten kommer du inte att:

 • anklaga, misshandla, trakassera, stjälka, hota eller på annat sätt bryta mot de lagliga rättigheterna (såsom integritetsrätt och publicitet) av andra;
 • posta olämpligt, förolämpande, kränkande, obscent, kränkande eller olagligt innehåll
 • posta alla mogna, vuxna eller sexuellt uttryckliga innehåll
 • posta något innehåll som bryter mot patent, varumärke, upphovsrätt, handelshemlighet eller annan proprietär rättighet för någon part («rättigheter»), såvida du inte är ägare till rättigheter eller har tillstånd från ägaren att skicka sådant innehåll
 • ladda ner någon fil som har lagts upp av en annan användare som du vet eller med rimlighet borde veta kan inte distribueras på ett sådant sätt.
 • förfalska någon annan person eller enhet, eller förfalska eller radera författarattribut, lagliga eller andra korrekta meddelanden eller proprietära beteckningar eller etiketter av ursprung eller källan till programvara eller annat material som finns i en fil som publiceras
 • ta bort eventuella upphovsrätts-, varumärkes- eller andra upphovsrättsmeddelanden som finns i eller på tjänsten;
 • störa eller störa Tjänsten eller servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller åsidosätta alla krav, förfaranden, policyer eller föreskrifter för nätverk som är anslutna till Tjänsten;
 • Använd någon robot, spindel, sökningssökning / hämtningsprogram eller annan enhet för att hämta eller indexera någon del av Tjänsten eller samla information om användare för obehörigt ändamål.
 • Skicka in innehåll som felaktigt uttrycker eller innebär att sådant innehåll sponsras eller godkännas av UPPAbaby;
 • främja eller ge undervisningsinformation om olaglig verksamhet eller främja fysisk skada eller skada mot någon grupp eller individ eller
 • överför alla virus, maskar, defekter, spam, trojanska hästar eller några föremål av destruktiv natur.

Internationella användare accepterar att följa sina egna lokala regler om online-beteende och acceptabelt innehåll, inklusive lagar som reglerar export av data till USA eller ditt hemland.

Medan UPPAbaby förbjuder uppförandet och innehållet som beskrivs ovan i samband med Tjänsten, förstår du och godkänner att du ändå kan utsättas för sådant beteende och / eller innehåll och att du använder Tjänsten på egen risk.

8. PRODUKTREGISTRERING

För att kunna använda vissa aspekter av Tjänsten måste du registrera och upprätta ett onlinekonto med UPPAbaby. Vi hänvisar till registrerade användare som medlemmar («Medlemmar») och underkastade medlemmarna till medlemsvillkoren («Villkoren») som finns på www.UPPAbaby.com/se/legal-docs/terms-service.

9. UPPAbaby GRUPPER

UPPAbaby kan erbjuda ett element i Tjänsten som gör det möjligt för medlemmar att skapa och behålla sin egen «UPPAbaby Group». En UPPAbaby-grupp består av Internetbaserade verktyg och andra funktioner som gör det möjligt för deltagare i UPPAbaby-gruppen att kommunicera och tillhandahålla tjänster till varandra.

10. SÄRSKILDA ADMONITIONER FÖR INTERNATIONELL ANVÄNDNING

Genom att erkänna Internetets globala natur accepterar du att följa alla lokala regler om online beteende och acceptabelt innehåll. Specifikt accepterar du att du följer alla gällande lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du bor.

11. SKADA

Du samtycker till att hålla UPPAbaby och dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, medarbetare eller andra samarbetspartners och anställda skadelösa från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av att eller upphov till innehåll som du skickar in, postar, sänder eller tillhandahåller via Tjänsten, din användning av Tjänsten, din anslutning till Tjänsten, din överträdelse av TOS eller ditt brott mot någon annan persons rättigheter.

12. INTE RESULTAT AV SERVICE

Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, handla, sälja eller utnyttja kommersiella ändamål, någon del av Tjänsten (inklusive ditt UPPAbaby användarnamn) eller Innehåll som du inte äger, användning av Tjänsten eller Innehållet du inte äger , eller tillgång till Tjänsten eller Innehållet du inte äger, utan uttryckligt skriftligt samtycke från UPPAbaby.

13. ALLMÄNNA PRAKSIS FÖR ANVÄNDNING OCH LAGRING

Du bekräftar att UPPAbaby kan upprätta allmänna praxis och begränsningar för användningen av Tjänsten, inklusive utan begränsning det maximala antalet dagar som e-postmeddelanden, meddelanden om postmeddelanden eller annat uppladdat innehåll kommer att behållas av Tjänsten, det maximala antalet e-postmeddelanden som kan skickas från eller mottas av ett konto på Tjänsten, den maximala storleken på eventuella e-postmeddelanden som kan skickas från eller tas emot av ett konto på Tjänsten, det maximala diskutrymmet som ska tilldelas på UPPAbaby-servrar på dina vägnar och Maximalt antal gånger (och den maximala varaktigheten för vilken) kan du komma åt tjänsten under en viss tid. Du godkänner att UPPAbaby inte har något ansvar eller ansvar för att radera eller misslyckas med att lagra meddelanden och annan kommunikation eller annat innehåll som underhålls eller överförs av Tjänsten. Du bekräftar att UPPAbaby förbehåller sig rätten att logga ut konton och inaktivera användarnamn som är inaktiva under en längre tid. Du erkänner vidare att UPPAbaby förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna praxis och begränsningar från tid till annan.

14. ÄNDRINGAR TILL SERVICE

UPPAbaby förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande. Du godkänner att UPPAbaby inte är ansvarig för dig eller någon tredje part för ändringar, upphävande eller upphörande av Tjänsten.

15. HANDLING MED ADVERTENTER

Din korrespondens eller affärsrelationer med eller deltagande i kampanjer av annonsörer som finns på eller genom Tjänsten, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster från leverantörer, samt andra villkor, garantier eller förklaringar som är förknippade med sådana transaktioner är enbart mellan dig och en sådan annonsör. Du godkänner att UPPAbaby inte ska vara ansvarig eller ansvarig för förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av sådana omständigheter eller som resultat av närvaron av sådana annonsörer på Tjänsten.

16. LÄNKAR

Tjänsten kan tillhandahålla eller tredje man kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser på Internet. Eftersom UPPAbaby inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar och accepterar du att UPPAbaby inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana länkar, externa webbplatser eller resurser och stöder inte och ansvarar inte för något innehåll, reklam, produkter, eller annat material på eller tillgängligt från sådana platser eller resurser. Du bekräftar vidare och godkänner att UPPAbaby inte direkt eller indirekt ansvarar eller ansvarar för skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom eventuella sådana länkar, webbplats eller resurser, eller eventuella fel och / eller störningar i ditt datorsystem som härrör från din användning av sådana länkar.

17. UPPAbabys FÖRETAGSRÄTTIGHETER

Du bekräftar och godkänner att Tjänsten och all nödvändig programvara som används i samband med Tjänsten («Programvaran») innehåller proprietär och konfidentiell information som tillhör UPPAbaby och dess licensgivare och skyddas av tillämpliga immateriella rättigheter och andra lagar. Du bekräftar och godkänner vidare att innehåll som finns i annonser eller information som presenteras för dig via Tjänsten eller annonsörerna är skyddad av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller andra äganderätt och lagar. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av UPPAbaby eller annonsörer, godkänner du att inte helt eller delvis ändra, hyra, hyra ut, låna, sälja, distribuera eller skapa derivatverk baserat på Tjänsten eller Programvaran.

UPPAbaby ger dig en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rättighet och licens för att använda Tjänsten och Programvaran på en enda dator; förutsatt att du inte (och tillåter inte någon tredje part) kopiera, modifiera, skapa ett derivat av, omvandla, omvandla eller på annat sätt försöka upptäcka källkod, sälja, tilldela, underlicensiera, ge ett säkerhetsintresse eller på annat sätt överföra någon rätt i Programvaran. Du godkänner inte att modifiera Programvaran på något sätt eller i form eller använda ändrade versioner av Programvaran, inklusive (utan begränsning) för att erhålla obehörig åtkomst till Tjänsten. Du godkänner inte tillgång till Tjänsten på annat sätt än via gränssnittet som tillhandahålls av UPPAbaby för användning vid åtkomst till Tjänsten.

UPPAbaby och UPPAbaby-logotypen är varumärken och servicemärken för UPPAbaby och andra UPPAbaby-logotyper och produkt- och servicenamn är varumärken och servicemärken för UPPAbaby (tillsammans «UPPAbaby Marks»). Utan UPPAbabys tidigare tillstånd, godkänner du att du inte visar eller använder på något sätt UPPAbaby Marks.

18. ANSVAR FÖR GARANTIER

DU förstår och håller med om att:

en. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR PÅ DIN ENKEL RISK. Tjänsten tillhandahålls på en «som den är» och «som tillgänglig» bas. UPPAbaby DISKARVERER UTTRYCKLIGT ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLÄND, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR SALGBARHET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE OCH INTRÄDANDE.

b. UPPAbaby GÖR INGEN GARANTI ATT (i) Tjänsten kommer att uppfylla dina krav; (ii) Tjänsten kommer att vara oförbruten, tidig, säker eller felfri; iii) De resultat som kan uppnås genom användningen av tjänsten kommer att vara noggranna eller tillförlitliga. (iv) KVALITETEN AV PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ÖVRIGT MATERIAL SOM KÖPAS ELLER ERHÅLLS AV DIG GENOM TJÄNSTEN KOMMER ATT MÄTTA DIN FÖRVÄNNINGAR. OCH (v) Eventuella fel i programvaran kommer att korrekeras.

c. NÅGON MATERIAL NEDLADAD ELLER ANNAN SÄKERHET SOM HÄR TILLSÄTTAS AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN ÄR GÄLLER PÅ DIN EGNA DISKRETION OCH RISK OCH DU ÄR VAD ANSVARIG FÖR ANSVAR FÖR DIN DATORSSYSTEM ELLER TABELL AV DATA SOM RESULTAT AV NEDLADDNING AV NÅGOT SÅDAN MATERIAL.

d. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, VAD MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM HÄR HÄR HÄR AV UPPAbaby ELLER TJÄNST ELLER FRÅN TJÄNSTEN SKALL INNEHÅLLA EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGT ANVÄNDAS I TOS.

19. ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÄLLER OCH UTTRYCKER ATT UPPAbaby INTE ÄR ANSVARIG FÖR DIG FÖR DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, SÄRSKILDA, FÖLJANDE ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR TILLVINN, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA TILLDELNINGAR ( SELV OM UPPAbaby har blivit informerad om möjligheten för sådana skador), som beror på: (i) användningen eller otillbörligheten att använda tjänsten; ii) KOSTNADEN FÖR UPPHANDLING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM TILLSÄTTAS FRÅN NÅGOT VAROR, DATA, UPPLYSNINGAR ELLER TJÄNSTER KÖPDA ELLER ERFARDA ELLER MESSAGES MOTTAGADE ELLER TRANSAKTIONER SOM INNEHÄLLS INTE ELLER FRÅN TJÄNSTEN; (iii) Otillåtet åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller uppgifter; (iv) UTTALANDE ELLER ANSVAR AV NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE ADVERTENTER OM TJÄNSTEN; (v) NÅGOT ÖVRIGT SÄRSKILD OM TJÄNSTEN; ELLER (vi) INFORMATION DU INKLUDERAR I EN PROFIL.

20. EXKLUSIONER OCH BEGRÄNSNINGAR

NÅGRA JURISDIKTIONER LÄMNAR INTE EXKLUSION AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTANVÄNDNING AV ANSVAR FÖR SKADOR ELLER FÖLJANDE SKADOR. Följaktligen kan några av ovanstående begränsningar som anges i avsnitten 16 och 17 ovan inte gälla dig.

21. BETALNINGAR OCH BIDRAG

Medlem kan vara skyldig att betala för vissa produkter eller tjänster som erbjuds på sajten. UPPAbaby lägger ut alla betalningar och återbetalningar till en tredje parts betalningsleverantör. För mer information kan du besöka deras webbplats på adressen www.shopatron.com/account/. Vårt avtal med säljaren tillåter oss att få tillgång till viss information om dig, inklusive men inte begränsat till personligt identifierbar information. Genom att använda webbplatsen och leverantörernas tjänster samtycker du härmed till sådant upplysande. Se vår integritetspolicy för ytterligare information UPPAbaby.com/privacy.

22. ANMÄRKNING

UPPAbaby kan meddela dig via e-post, vanlig post eller post på tjänsten.

23. MEDDELANDE OCH FÖRFARANDE FÖR ATT TILLÄMPA UPPHOVSRÄTTIGHETER ELLER INTELLEKTUELLT EGENDOMSINTRÄDELSE

UPPAbaby respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber våra användare att göra detsamma. Vi följer Digital Millennium Copyright Act («DMCA») och UPPAbaby kan under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande inaktivera och / eller säga upp medlemmarnas konton och förbjuda användningen av Tjänsten av vissa användare som kan upprepas . Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång eller om din immateriella äganderätt har åsidosatts, vänligen kontakta UPPAbaby direkt på mail@UPPAbaby.com med följande information:

 1. En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter.
 2. en beskrivning av upphovsrättsskyddat arbete eller annan immateriell egendom som du hävdar har åsidosatts
 3. En beskrivning av var materialet du hävdar bryter mot finns på webbplatsen.
 4. Din adress, telefonnummer och e-postadress
 5. ett uttalande av dig om att du är trovärdig övertygad om att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrätten eller annan immateriell äganderätt, dess agent eller lagen och
 6. ett uttalande från dig som görs på grund av skadelidande, att ovanstående uppgifter i ditt meddelande är korrekta och att du är upphovsrätts- eller immateriella ägare eller auktoriserad att agera på upphovsrätts- eller immateriella ägares vägnar.

24. ALLMÄN INFORMATION

Hela avtalet. TOS utgör hela avtalet mellan dig och UPPAbaby och reglerar din användning av Tjänsten och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och UPPAbaby med avseende på Tjänsten. Du kan också bli föremål för ytterligare villkor, lagade policyer (inklusive men inte begränsade till villkoren och sekretesspolicyen), riktlinjer eller regler som kan gälla när du använder eller köper vissa delar av tjänsten, affiliate eller annonsörstjänster, partinnehåll eller program från tredje part.

Oberoende Entreprenörer. Ingenting i TOS ska tolkas så att det utgör någon av parterna som partner, anställd eller agent för den andra parten, och heller inte någon part ska hålla sig själv som sådan. Varje part har ingen rättighet eller befogenhet att ådra sig, påta sig eller skapa, skriftligen eller på annat sätt, någon garanti, ansvar eller annan skyldighet av något slag, uttryckligen eller underförstått, i dennes eller den andra partens namn, den är avsedd av båda parter som var och en ska förbli en oberoende entreprenör som ansvarar för sina egna åtgärder.

Val av lag och forum. TOS och förhållandet mellan dig och UPPAbaby ska regleras av Massachusetts Commonwealth lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter. Du och UPPAbaby är överens om att överlämna till domstolarnas personliga och exklusiva behörighet i Suffolk, Massachusetts.

Avstående och skiljedom av villkoren. UPPAbags misslyckande att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i TOS ska inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i TOS fastställs av en behörig domstol som är ogiltig, är parterna likväl överens om att domstolen ska sträva efter att åstadkomma parternas avsikter enligt vad som anges i bestämmelsen och övriga bestämmelser i TOS finns kvar i full kraft och effekt.

Stadga om begränsningar. Du är överens om att oavsett stadgar eller lagar i motsats, måste eventuella anspråk eller orsak till åtgärder som uppstår till följd av eller i samband med användningen av Tjänsten eller TOS vara inlämnad inom ett (1) år efter det att ett sådant krav eller orsak till handling uppstått eller vara stängd för alltid.

Kränkningar. Var god rapportera eventuella överträdelser av TOS till UPPAbaby på mail@UPPAbaby.com