0

UTÖKAD GARANTI (strollers and select accessories)

UPPAbaby erbjuder en UTÖKAD GARANTI på ett år för sammanlagt tre år för alla sittvagnar och utvalda tillbehör (liggdel, RumbleSeat, From Birth Kit och PiggyBack). För att få den utökade garantin på ett år måste kunden registrera sin produkt online på UPPAbaby.com inom tre månader efter köpet och kunden måste tillhandahålla ett giltigt kvitto från en auktoriserad återförsäljare. Det är vårt sätt att säga tack!

BEGRÄNSAD LIVSTIDS GARANTI (babyskydd) – Programmet gäller babyskydd som inköpts efter 1 januari 2019

UPPAbaby erbjuder en begränsad livstidsgaranti på alla babyskydd. För att få den begränsade livstidsgarantin måste kunden registrera sin produkt online inom tre månader efter köpet. Kunden måste tillhandahålla ett giltigt kvitto från en auktoriserad återförsäljare. Garantin omfattar endast den ursprungliga ägaren. Den begränsade livstidsgarantin är en del av UPPAbabys kontinuerliga arbete för barns säkerhet som passagerare.

Registrera en sittvagn eller utvalt tillbehör genom att klicka här.

Registrera babyskyddet genom att klicka här.

BEGRÄNSAD GARANTI

Vi garanterar att produkten från UPPAbaby är fri från tillverkningsfel under en period på två år från inköpsdatumet vid normal användning och vid användning i enlighet med anvisningarna.

Den här garantin får inte överlåtas och gäller endast för den ursprungliga köparen och är endast giltig tillsammans med ett inköpsbevis från en auktoriserad återförsäljare. Inköpsbeviset måste sparas för den här begränsade garantin.

Garantin gäller endast i landet där produkten först köptes. Den här garantin lyder under villkor som gäller i det land där varorna köptes. Villkoren kan variera. UPPAbaby levererar inte utbytes- eller reparationsdelar utanför landet där varan köptes.

UPPAbaby tillhandahåller utbytesdelar eller utför reparationer enligt företagets beslut. UPPAbaby förbehåller sig rätten att byta ut delar mot utbytesdelar. Eftersom artikeln förbättras med tiden kan vissa delar bytas ut mot delar från nyare modeller.

Denna garanti gäller inte för:

  • Defekter som har orsakats av felaktig användning eller bristfälligt underhåll. (Läs produktens användarhandbok för information om hur du använder och underhåller artikeln).
  • Skada som orsakats av felaktig montering av UPPAbabys delar och/eller tillbehör. (Läs produktens användarhandbok för information om hur du monterar och använder artikeln.)
  • Rostskador eller mögel som har uppstått till följd av att underhåll, service eller förvaring utförts bristfälligt.
  • Skada som orsakats av normalt slitage.
  • Skada eller nedbrytning som har orsakats av solljus, svett, rengöringsmedel, förvaring i fuktiga miljöer eller frekvent tvättning.
  • Reparationer eller modifieringar som har utförts av tredje part.
  • Produkt som köpts från en obehörig återförsäljare. (En lista med godkända återförsäljare finns på vår webbplats på uppababy.com).
  • Andrahandsägare och andra användare än den registrerade.
  • Skada som orsakats av flygtransport och -hantering.
  • Produkter som varit inblandade i en olycka.

UPPAbaby förbehåller sig rätten att avgöra om garantivillkoren har uppfyllts.

För garantiservice: I USA* och Kanada kontaktar du UPPAbaby kundservice (844) 823-3132 eller besöker uppababy.com/contact för att skicka ett e-postmeddelande.

*Inom USA kan garantivillkoren vara olika i olika stater.

Utanför USA och Kanada kontaktar du din lokala återförsäljare. Information om återförsäljare finns på uppababy.com/global-distributors